MENU

MENU

Hot Plate

Kimchi Chicken Hot Plate
  • NEW

Kimchi Chicken Hot Plate

15.00

Marinated Beef Hot Plate (Spicy)
  • NEW

Marinated Beef Hot Plate

16.00

Champong Squid Hot Plate
  • NEW

Champong Squid Hot Plate

17.00

Spicy Bulgogi Lamb Hot Plate
  • NEW

Spicy Bulgogi Lamb Hot Plate

17.00

Spicy Beef Short Ribs Hot Plate
  • NEW

Spicy Beef Short Ribs Hot Plate

21.00

gst8-hike-notice

OK