MENU

MENU

Ginseng Chicken Hot Pot

Abalone Black Ginseng Chicken

Abalone Ginseng Black Chicken Hot Pot

24.00

Ginseng Black Chicken with Collagen

Ginseng Black Chicken with Collagen Hot Pot

27.00

Ginseng Chicken

Ginseng Chicken Hot Pot

18.00

Ginseng Black Chicken

Ginseng Black Chicken Hot Pot

19.00

Abalone Ginseng Chicken 2

Abalone Ginseng Chicken Hot Pot

23.00

Ginseng Chicken with Collagen

Ginseng Chicken with Collagen Hot Pot

26.00

gst8-hike-notice

OK