MENU

Duyu Hot Pot

Basic Duyu Hot Pot
  • NEW

Basic Duyu Hot Pot

Lower-in-calories-cutout

13.90

Seafood Duyu Hot Pot
  • NEW

Seafood Duyu Hot Pot

Lower-in-calories-cutout

16.90

Salmon Duyu Hot Pot
  • NEW

Salmon Duyu Hot Pot

Lower-in-calories-cutout

16.90

Beef Duyu Hot Pot
  • NEW

Beef Duyu Hot Pot

Lower-in-calories-cutout

14.90

Chicken Duyu Hot Pot
  • NEW

Chicken Duyu Hot Pot

Lower-in-calories-cutout

14.90