MENU

Duyu Hot Pot

ZeroCal Noodle Seafood Duyu Hot Pot_800x800
  • NEW

ZeroCal Noodle Seafood Duyu Hot Pot

18.00

Oyster Duyu Hot Pot
  • NEW

Oyster Duyu Hot Pot

$20.00

Basic Duyu Hot Pot

Basic Duyu Hot Pot

Lower-in-calories-cutout

13.90

Seafood Duyu Hot Pot

Seafood Duyu Hot Pot

Lower-in-calories-cutout

16.90

Salmon Duyu Hot Pot

Salmon Duyu Hot Pot

Lower-in-calories-cutout

16.90

Beef Duyu Hot Pot

Beef Duyu Hot Pot

Lower-in-calories-cutout

14.90

Chicken Duyu Hot Pot

Chicken Duyu Hot Pot

Lower-in-calories-cutout

14.90