MENU

MENU

Duyu Hot Pot

batch_Duyu Seafood Hot Pot

Duyu Seafood Hot Pot

17.00

batch_Duyu Salmon Hot Pot

Duyu Salmon Hot Pot

17.00

batch_Duyu Beef Hot Pot

Duyu Beef Hot Pot

15.00

batch_Duyu Chicken Hot Pot

Duyu Chicken Hot Pot

15.00

batch_Duyu Meat-Free Hot Pot

Duyu Meat-Free Hot Pot

14.00

gst8-hike-notice

OK