MENU

MENU

Doenjang Hot Pot

Doenjang Seafood Hot Pot

Doenjang Seafood Hot Pot

17.00

Doenjang Salmon Hot Pot

Doenjang Salmon Hot Pot

17.00

Doenjang Chicken Hot Pot

Doenjang Chicken Hot Pot

15.00

Doenjang Beef Hot Pot

Doenjang Beef Hot Pot

15.00

Doenjang Meat-Free Hot Pot

Doenjang Meat-Free Hot Pot

14.00

gst8-hike-notice

OK